English

tel:

+38 067 7327555

+38 094 9472504

+38 048 7439504

office@kdv.od.ua

65045, Odessa, Troyitskaya St., 39, office 11

skype  legalcompanykdv